Home
Chinese geneeskunde
Acupunctuur
SRT  (Subconscious Release
Chinese kruidentherapie
Tui Na

Wanneer?
Door wie?
Kosten en vergoeding?
Afspraak?
Contact?

Routebeschrijving

Volg Shenmen op Facebook


acupunctuur
acupunctuur
acupunctuur
acupunctuur

 

 

 

  
 Praktijk voor Acupunctuur en Coaching
S h e n m e n
 Privacy beleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut/acupuncturist, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen, incidenteel, in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats

  • Uw geboortedatum

  • De datum van de behandeling

        Consult: Consult Acupunctuur 24104/ Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Tuina 24105.